WIG

2002

Utility for making screenshots from complex javascript/flash driven sites. Gets site/URL list from CSV list, gives a site couple of seconds to "get ready" and grabs image frame. Rendered by MSIE ActiveX component. Written in Delphi5, source included.

Program pro výrobu screenshotů z komplexních stránek řízených javascriptem/flashem. Bere adresy z CSV souboru, dá stránce pár sekund na "přípravu" a pak sejme obrázek/výseč. Renderováno pomocí MSIE ActiveX komponenty. Napsáno v Delphi5, zdrojáky přiloženy.

 

---

 

Download

wig.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2020