virtual.observatory.cz

2002

Web walkthrough of the Stefanik observatory. Made in 2002 using Flash (one of the first usable version:). The virtual visitor can navigate through the observatorie's corridors and near neigbourhood, look into the domes and telescopes and read some basic info. Today, the app has also :historical: value because of complex reconstruction of the interior in 2007-2009.

Webová procházka Štefánikovou hvězdárnou. Vyrobena r. 2002 ve Flashi (jedné z prvních použitelných verzí). Virtuální návštěvník mohl procházet chodbami hvězdárny i jejím nejbližším okolím, podívat se do kopulí a přečíst si o daných místech základní informace. Dnes má aplikace i jistou :historicko dokumentační hodnotu: díky kompletní přestavbě interiéru v letech 2007-2009.

 

---

 

Functional copy (archived)

Funkční kopie (archiv)

---

 

 

Screenshots

virtual.observatory.cz

virtual.observatory.cz

virtual.observatory.cz

virtual.observatory.cz

mixlab page - © M.i.X 2008-2020