Val Pasena

2001

Video made as a SnowWave report from Val Pasena (Italy) freeride in March 2001. Riders: Petra, Matthews and M.i.X. Original music by CharlieN (byCreep): "1k from Darm"

Video vyrobené jako SnowWave report ze sjezdu Val Pasena v Itálii. Jezdci: Petra, Matthews a M.i.X. Původní skladbu složil/remixoval CharlieN (byCreep) "1k from Darm".

 

 

 

Funny story

Legrační historka z natáčení

We have just riding down following (one!) ski track stucking to idea: the rider must get down somehow ... or we'll find him dead :] Well, on the top it was a good joke somebody come with. After couple of kilometers we got above the rock cliff making a 100m step across the whole valley. The track leads us on side and ended near and near the rocks - and ended in the CAVE! Rock wall on the left, right and in front of us also - no way out.  That moment we thought ... OK, we are fucked and the body will be there. The cave was empty and blocked by snow-wall on the oposite with ruins of tunnel. Finally we dug throw and find ourselves avove the hole in the avalanche field - but happy with way down free. So the cave in the video is real and has for us a key importance :]

Prostě jsme jeli dolů a drželi se (jedné) stopy po lyžích upínajíce se k myšlence: ten skialper se nějak musel dostat dolů a nebo ho najdem mrtvého. Výborně, nahoře to byl dobrý vtip který někdo pronesl. Po pár kilometrech jsme se dostali nad skalní útes který tvořil napříč údolím schod o výšce cca. 100m. Stopa nás vedla na stranu stále blíže skalám a končila v JESKYNI! Skalní stěna nalevo, napravo a před námi - ani náznak cesty dál. Tam jsme si mysleli ... jasně, jsme v řiti a to tělo bude uvnitř. Jeskyně ale byla prázdná a na druhé straně zasypaná stěnou ze sněhu se zbytkem prokopaného tunelu. Nakonec jsme se prokopali skrz a octli se nad dírou uprostřed lavinového pole, ale s volnou cestou dolů. Takže ta jeskyně ve videu není jen tak náhodou a měla pro nás zcela klíčový význam :]

 

---

mixlab page - © M.i.X 2008-2017