Uzel na životě
Knot exhibition

2010

---

Exhibition designed for "Čajovna v síti" tearoom then moved to Museum of Czech Karst. Introduces the variery of knot phenomena from technical usage, through decorative purpose to mathematic theory and puzzles. Flavoured with some "artistic experiments" based on ropes and collection of playground stands allowing visitors to try and learn basics knot tying. Installed from june+july 2010.

The exhibition was supported by TotalOutdoor - dealer of Beal ropes.

Výstava připravená pro Čajovnu v síti a poté přemístěná do Muzea Českého krasu. Představuje různost fenoménu uzlu počínaje technickým užitím přes dekorativnost až po matematickou teorii a hlavolamy. Obohaceno pár "uměleckými experimenty" založenými na lanech a uzlech a kolekcí stojánků na, kterých si návštěvníci mohou vyzkoušet a naučit vázání základních uzlů.

Výstava byla materiálně podpořena firmou TotalOutdoor - dealerem lan Beal.

Facebook - event page

Facebook - stránka akce

http://www.facebook.com/pages/Uzel-na-zivote-on-tour/129198087094474

 

Intro + leaflets

Intro + letáky

Instalace v Čajovně

Tearoom installation

       

wall-spider, 2x knot theory, tablo, fishing knots + Kipu language, life hazard knots
2x tablo detail, 2x knot with a story, "Haluz" (puzzle compilation) , the Tife-knot

zední pavouk, 2x teorie uzlů, tablo, rybářské uzly a písmo Kipu, uzly kde jde o život
2x detail tabla, 2x uzel s příběhem, Haluz (kompilace hlavolamů), Uzel na životě

 

Instalace v v Berounském muzeu

Installation in Beroun Museum

 

        

 

Stojánky na hraní

Play-stands

Uzlovázací manuál - infografika ke stojánkům

Knot tying manual - infographics for play-stands

  

Hrací stolek - vizualizace a realita

Playtable - visualisation and reality

 

 

Design webu (nerealizovaný)

Web design (not realized)

mixlab page - © M.i.X 2008-2017