UFO

2007

Exhibition held in observatory's ex. room 2007 mapping history and facts about UFO phenomena. Constists of 7 posters and some decorative objects including flying Martian (full of helium):]

Výstava konaná v sále hvězdárny r. 2007 mapující historii a fakta o fenoménu UFO. Sestávala ze 7 posterů a několika dekorativních objektů včetně létajícího marana (plného helia) :]

Text, graphics, poster design

Texty, grafika, design posterů

   

 

Poster design

Design posterů

(Text: Jindřiška Majorová, Jakub Haloda, Vladimír Kopecký)

mixlab page - © M.i.X 2008-2017