Twins project

2008

(exhibition production, poster design, photos)

(produkce výstavy, design posterů, fotografie)

---

Exhibition installed in summer 2008 in observatories exhibition hall. Idea was taken from publication "Letem českým světem" and many others trying to capture old photographs again to show the things changing. 20 old photograps from observatory archive was remade, sometimes in nearly same conditions, some trying to simulate as most "feel" as possible. Snaps were arranged to 5 posters connected by "red line" crossing the walls of the exhibition room and diving into the posters. Couples of photos (twins) were commented by poem-like titles forming a message or declaration when read accross the whole exhibition. First poster was informative (text by Pavel Najser). One wall was occupied by panoramatic poster with photo dashboard with selected scenes from 1928 till 2008.

After deinstalation, web version was made to save the captured material couple of days more :] On web the second unofficial half of the project  (more 20 twins) was presented as "punk version", covering the history with bit of humor.

Výstava instalovaná v létě 2008 ve výstavním sále hvězdárny. Inspirace vzešla z publikace "Letem českým světem", která se jako mnoho dalších snaží znova zachytit situace ze starých fotografií v dnešních podmínkách a ukázat jak se věci změnily. Přefoceno bylo 20 snímků z archivu hvězdárny, někdy v takřka identických podmínkách, jindy ve snaze zachytit podobnout situaci při zachování stejného pocitu z fotky. Záběry byly sestaveny do 5 posterů propojených "červenou linkou" která obtáčela celý sál a nořila se do posterů. Páry obrázků (twins) byly doplněny titulky ve stylu krátkých veršů které čteny přes celou výstavu dávaly dohromady cosi jako vzkaz či deklaraci. První poster byl informativní (autor textu Pavel Najser). Jedna stěna byla osazena panoramatickým posterem ve stylu tabla vybraných obrázků z historie hvězdárny od r. 1928 po současnost.

Po deinstalaci výstavy byla vyrobena webová verze pro uchování nasnímaného materiálu ještě alespoň o pár dní déle :] Na webu je také prezentována druhá neoficiální část nasnímaného materiálu (dalších 20 dvojic) uváděná jako "punková verze", která zpracovává historii s lehkým nadhledem a humorem.

Postery

Posters

 

---

Text

Vrch Petřín ...
... byl před 100 lety okrajem Prahy ...
... dnes sousedí s obřím stadionem ...
... vysokoškolskými kolejemi ...
... a vznikla zde i hvězdárna.

Za 80 let ...
... změnila mnohokrát svou tvář.
Často lze něco vylepšit ...
... je nutné to zachránit ...
... a občas dojde i na loučení.

Jsou okamžiky ...
... kdy už nestačí dosavadní prostor ...
... je třeba přidat něco málo cihel ...
... změnit řád věcí ...
... či poprat se s novou vymožeností.

Jsou věci ...
... které nemohou zůstat stejné ...
... a nebo by naopak měly.
Jsou věci se kterými nic udělat nelze ...
... i ty co se jednoduše nikdy nezmění.

Stejně jako naši předchůdci ...
... se snažíme rozdávat poznání ...
... i radost z něj ...
... a uděláme vše pro to ...
... aby se tak dělo i dalších 80 let.

 

The Petřín hill, once the very end of the Prague city ...
... is today almost in it’s centre.
With the giant stadium ...
... and university campus in it’s neighborhood.
From 1928 you can also find an observatory here.

During 80 years ...
... has changed it’s face many times.
Things could be improved ...
... have to be rescued ...
... and sometimes we must say good bye.

There are moments ...
... when current space is not enough ...
... is necessary to add couple of bricks ...
... to change the way the things are ...
... or to deal with a new achievement.

There are things ...
... which can’t be the same forever ...
... and the things which have to be.
There are things which we cannot change ...
... and those, which will never change.

As our ancestors ...
... we’re trying to spread the knowledge ...
... and the joy of it ...
...and we will do everything ...
... to keep it for next 80 years.

 

Webová verze

Web version

---
http://mixlab.observatory.cz/80let

mixlab page - © M.i.X 2008-2017