Stálá výstava na ŠH
Long-term exhibition on SH

2008

Poster content and design for the observatory's corridors.

Obsah a design posterů pro chodby hvězdárny.

Content + design

Obsah + design

---

 

Graphic design, text layout

Grafický design, zlom textu

 

---

 

---

 

---

---

---

---

 

---

---

---

---

 

---

 

 

 

 

Fullres

Plné rozlišení

velkavystava.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2020