Splitboard

2005

Splitboard is a snowboard sliced in between, so you can walk it uphill (like touring ski) and then glue the halves into one piece and enjoy the ride like no skier can. Unfortunately take a saw and cut the board is the only minor part of work. The major is to design functional and reliable binding mechanism  for the board and for your feet. OK -all done. I've enjoyed that both in the workshop and the slope.

Splitboard je snowboard přepůlený podél, takže na něm lze stoupat do kopce (jako na skialpech) a pak ty poloviny slepit k sobě a užít si sjezd tak jak žádný lyžař nemůže. Bohužel vzít pilu a švihnout board napůl je ta menší část práce. Ta větší je vymyslet funkční a spolehlivý mechanismus pro přidělání půlek k sobě a nohou k nim. OK - vykonáno. A užil jsem si to jak v dílně tak na svahu!

split

fullres

Binding design

Návrh vázání

Front foot lock and binding rails

Zámek a kolejnice vázání přední nohy

 

Rear foot lock and binding rails

Zámek a kolejnice vázání zadní nohy

 

Ascent binding, tail and nose locks, inserts.

Stoupací vázání, zámky paty a špičky, inserty.

 

Plány v plném rozlišení

Full resolution drawings

splitboard.pdf

 

Technical notes

Technické poznámky

All the mechanical parts are made from dural. Experiments with plastics were done, but not succesful. The top part of binding is taken from metal-base Preston LX binding. The board is splited by 2mm saw, the cutting edge is treated by silicone finish.

Všechny mechanické části jsou vyrobeny z duralu. Byly podniknuty experimenty s plastem, ale nevedly k úspěchu. Horní část vázání je vzata z vázání Preston LX (kovový base). Prkno je přeříznuto 2mm frézovým kotoučem. Hrana je ošetřena silikonovým lakem.

 

Construction photos

Fotky konstrukce

 

Fotky ze svahu

Slope photos

Corel source

Zdroják v Corelu

splitboard-corel.zip

 


Splitboardu vznikly 2 verze. První založená na historickém prkně ROOK Spacerider, které však už nevyhovělo dnešnímu standardu jízdy. Druhá verze je postavená na prkně Factory Slope.

There were two versions of splitboard. One is based on  historical ROOK Spacerirer board which cannot fullfil today's riding requierements. Second one was built on Factory Slope board.

mixlab page - © M.i.X 2008-2020