Sextant

2006

The sextant is real functional model of the measuring tool showing it's main function - the alignment sky object to the horizont in one view by pendulum and two mirrors. Used in the observatory corridor for demonstrations. Made from Al alloys.

Sextant je realistickým modelem měřícího přístroje ukazujícím jeho hlavní funkci - srovnání nebeského objektu na horizont pomocí kyvadla a dvou zrcadel. Používaný na chodbě hvězdárny pro demonstrace. Vyroben ze slitin hliníku.

 

sextant

Vizualizace

Visualisaton

Fotky

Photos

Construction plans

Konstrukční plány

sextant-sestava.pdf

sextant-soucasti1.pdf

sextant-soucasti2.pdf

sextant-soucasti3.pdf

Informational poster

Vysvětlující poster

sextant-poster

poster.pdf

Corel sources

Zdrojáky v Corelu

sextant-corel.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2020