Orloj
Horologe

2006

Two apps in one. Full date&time driven horologe simulator, encapsulated in Flash presentation of machine history and capabilities. The presentation was made for exhibition focused on historic astronomical features and events in Prague. The simulator itself is standalone component able to show and demonstrate state of the horologe dials for any date and time (with limited accuracy). Can be used for performing animations or particular demonstrations - moving only one selected dial.

Dvě aplikace v jedné. Úplný simulátor staroměstského orloje zabudovaný do Flashové prezentace o historii stroje a jeho možnostech. Prezentace byla vytvořena pro výstavu zaměřenou na historii a astronomické zajímavosti a události v Praze. Simulátor je sám o sobě je samostatná komponenta schopná zobrazit stav orloje v daném datu a čase (s omezenou přesností). Lze jej použít také pro vytváření animací, případně dílčích demonstrací - pohybem pouze jednoho ciferníku.

Simulator

Presentation

Prezentace

fullscreen

Source code

Zdroják

simulator.zip

orloj-src.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2017