Oko za 2 miliardy
Eye costed 2 bilions

2010

Exhibition celebrating 20th anniversary of Hubble telescope launch. Installed april-december 2010.

Contribution:

Výstava oslavující 20. výročí vypuštění hubblova teleskopu. Instalována duben-prosinec 2010.

Příspěvek:

Logo

 

---

 

 

Vnitřní část

Indoor part

Poster

Links

 

WEB

http://www.observatory.cz/news/oko-za-2-miliardy.html

mixlab page - © M.i.X 2008-2017