Oko za 2 miliardy - outdoor
Eye costed 2 bilions - outdoor

2010

Outdoor part of the exhibition celebrating 20 years of Hubble space telescope launch. Installed in Petrin park from august till september 2010. 13 large print posters sticked on single-double-triple outdoor stands introducing Hubble heritage project - collection of the very best images taken by HST. The outdoor part was intended to be more visual than indoor (interactive and informative) part with strong advertising effect.

The main idea of the poster content was not only to select and present best images, but also put them in relation. Each stand presented one category of space object in specific distance range starting at the most distant objects science had ever research and ending with our nearest neighbour - the Moon. This real distance-range was put in relation with the stand's distance from the observatory's main entrance symbolising the Hubble's way to the observatory through the Universe.

(concept, poster design, mechanical design and production)

 

Venkovní část výstavy oslavující 20 let od vypuštění Hubblova kosmického teleskopu. Instalována v Petřínském parku od srpna do října 2010. 13 velkoplošných tisků na jedno, dvoj a trojplochých stojanech prezentovalo projekt Hubble heritage - kolekce nejlepčích snímků pořízených pomocí HST. Venkovní část byla zamýšlena více vizuálně oproti vnitřní (interaktivní a informačně hutné) části a také s důrazem na reklamní efekt celé instalace.

Hlavní myšlenkou obsahu posterů nebylo pouze vybrat a ukázat nejlepší snímky, ale postavit je alespoň částečně do souvislosti. Každý stojan představoval jednu kategorii vesmírných objektů ve specifickém intervalu vzdáleností počínaje nejvzdálenějšími objekty jaké kdy věda zkoumala a konče načím nejbližším sousedem - Měsícem. Tento skutečný rozsah vzdáleností byl zároveň v relaci se vzdáleností stojanu od hlavního vchodu hvězdárny což symbolizovalo cestu vesmírnou cestu Hubblova teleskopu do hvězdárny.

(koncepce, design posterů, mechanický návrh, produkce)

Posters

Postery

Fotografie instalace

Instalation photos

Design visualisation

Vizualizace návrhu

v1 + v2

 

mixlab page - © M.i.X 2008-2017