Model Hubblova teleskopu
Hubble telescope model

2010

Functional model of the Hubble space telescope in scale 1:10. Constructed for "Oko za 2 miliardy" (Eye costed two bilions) exhibition. Twin-motor construction can move in both axes (vertical limited) and make pictures using internal camera. Control software can make pictures and send them via web.

Funkční model Hubblova kosmického teleskopu v měřítku 1:10. Sestrojen pro výstavu Oko za 2 miliardy. Dvoumotorová konstrukce umožňuje pohyb v obou osách (ve vertikální omezeně) a lze jím pořizovat snímky pomocí zabudované kamery. Ovládací software umožňuje zhotovit modelem snímek a uložit jej na web.

---

 

Výroba:

Construction:

 

Mechanics draft:

Náčtrt mechaniky:

mechanika.pdf

 

Software

Application controlling the camera and uploading pictures to the webserver (PHP component on server side needed). Live view available. Flash platform - touch monitor requiered.

Aplikace ovládající kameru a nahrávající získané obrázky na web (vyžadována PHP komponenta straně serveru). K dispozici je i živý náhled obrazu snímaného kamerou. Platforma Flash - vyžadován dotykový displej.

 

---

 

Application + source

Aplikace + zdroják

model-webcam.zip

 

WWW

http://www.observatory.cz/news/oko-za-2-miliardy.html

Hubble fotolab: http://www.observatory.cz/static/HST/fotolab.php

(visitor's pictures archive)

(archiv návštěvnických snímků)

 

Reference z tisku :)

Press reference :)

mixlab page - © M.i.X 2008-2020