Mass filter

1999

Primarily designed for processing NIMA database of geographic names and coordinates (640MB, text file:). Can be used for simple filtering of text catalogues, coma/space/colon delimited entries, one entry on each line. Only entries with defined parameters (like type, state ect.) and only selected columns are sent to output. Written in Delphi5.

Původně navržen pro zpracování NIMA databáze geografických názvů a souřadnic (640MB texťák:). Může být použit pro filtrování textových katalogů s položkami oddělenými čárkou/mezerou/středníkem a s jednou položkou na řádku. Na výstup jsou poslány pouze ty položky, které se shodují v daném parametru (např. stát, typ) a pouze vybrané sloupce.

 

mass filter

 

Download

massfilter.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2020