MARK

2003

---

Full-robotic telescope project based on idea of unattended astronomical observation done by servo-driven telescope with CCD camera,  automatized dome and meteorological instruments to evaluate weather conditions.

Designed to work autonomous way for days or weeks including weather conditions decision, observation planning, telescope+camera+dome operation and security issues. Project running from 2002, in development.

Hardware equipment:

 • telescope MEADE LX200 16"
 • SBIG-ST10 CCD camera
 • OPTEC TCF-S focuser
 • 3x P4 server / WinXP
 • Davis Vantage Pro meteo
 • Boltwood Cloud sensor
 • full-sky camera based on Olympus 5060WZ

Software:

 • MARK WARE custom software package for telescope control
 • MCM (MARK contition monitor) module = realtime weather/condition analyzer, compiles site (meteostation, clouds, camera) data with public meteo resources (meteosat, radar) into STOP/GO information for telescope
 • MCP (MARK control panel) module = dome + telescope control, runtime observation management
 • MFE (MARK front end) module = web based application for observation planning 
 • MARK outPort = public port of the telescope for educative public tryouts of proffesional astronomical observations
 • apaDSS = module for PalomarDSS view on web (cgi-bin)
 • MEX (MARK exchange classes) = classes for secure data exchange (value ranges, time limited validity), implementation for Delphi and PHP
 • custom harware drivers: Meade LX200 (serial), Davis Vantage (serial), Dome (serial), Olympus camera (USB), parking sensors (paralel), power switches control (paralel).
 • Win32 applications written in Delphi, WWW apps on Apache/PHP/MySQL platform.

Plně robotický dalekohled založený na myšlence bezdohledového provádění astronomických pozorování provozovaného naváděným dalekohledem s CCD kamerou, automatizované kopule a meteorologických instrumentů ke zjišťování pozorovacích podmínek.

Navržený pro autonomní práci po dobu dní či týdnů včetně samostatného rozhodování o vhodnosti pozorovacích podmínek, plánování pozorování, ovládání kopule+dalekohledu+kamery a řešení bezpečnostních aspektů. Projekt běží od r. 2002, stále ve vývoji.

Technické vybavení:

 • dalekohled Meade LX200 16"
 • SBIG-ST10 CCD kamera
 • OPTEC TCF-S focuser
 • 3x P4 server / WinXP
 • Davis Vantage Pro meteostanice
 • Boltwood Cloud sensor (detektor oblačnosti)
 • celooblohová kamera postavená na Olympus 5060WZ

Software:

 • MARK WARE - softwarový balík vlastní výroby pro řízení dalekohledu
 • MCM (MARK contition monitor) modul = automatický analyzér pozorovacích podmínek/počasí v reálném čase, spojuje informace z místa (meteostanice, detektor oblačnosti, kamera) a data z veřejně dostupných meteorologických zdrojů (meteosat, radar) do STOP/GO informace pro dalekohled
 • MCP (MARK control panel) modul = řízení dalekohledu a kopule, řízení pozorování
 • MFE (MARK front end) modul = webová aplikace pro plánování pozorování
 • MARK outPort = veřejný portál teleskopu, nabídka zkoušky profesionálního astronomického pozorování veřejnosti
 • apaDSS = modul pro zobrazení Palomar DSS na webu (cgi-bin)
 • MEX (MARK Exchange classes) =  třídy pro bezpečnou výměnu dat (hodnotové rozsahy, časově omezená platnost), implementace pro Delphi a PHP
 • vlastní ovladače hardware: Meade LX200 (serial), Davis Vantage (serial), Dome (serial), Olympus fotoaparát (USB), parkovací sensory (paralel), řízení napájení (paralel).
 • Win32 aplikace vytvořeny v Delphi, WWW aplikace na platformě Apache/PHP/MySQL.

 

---

 

 

MARK project introduction (PowerPoint) [CZ]:

Prezentace projektu MARK (PowerPoint):

mark.pps

 

MARK design

Hardware---


Software---

 


MARK web

www.observatory.cz/mark

 

 

Software screenshots

MFE   MCM   MCP  

 

Source code

Zdrojáky

MFE milestone 2009.zip
MCM milestone 2009.zip
MCP milestone 2009.zip
MEX.zip
apaDSS.zip
 

mixlab page - © M.i.X 2008-2017