MAC

2004

---

A small attempt to catalogize everything, what others are able to call "asterism". Asterism has a very weak so the collection tries to sort them into several categories. MAC tries to make some elementary documentation (name, location, shapes), create it's own photo set and collect information from different sources.

Malý pokus o katalogizaci všeho, co kdo je schopen označit za asterismus. Definice asterismu je velmi vágní a tak jsou tyto rozděleny do několika kategorií. MAC se pokouší provést základní dokumentaci (jméno, poloha, tvar), vytvořit vlastní fotodokumentaci a shromáždit informace z různých zdrojů.

 http://mixlab.observatory.cz/mac

---

mixlab page - © M.i.X 2008-2020