Live

2007

Function of the program is just straight: scans the directory of images every 10s, if some new are uploaded, takes the last one and makes copy and thumbnail into the root dir. Designed for usage on WinXP web server during special events (eclipses, transits) for publishing live picture on web the easiest way. Written in Delphi5, configurable only by compiling simple source code.

Funkce programu je jednoduchá: každých 10s prochází adresář s obrázky, pokud nějaké přibudou, vezme poslední a jeho kopii a miniaturu nahraje do kořenového adresáře. Vytvořeno pro použití na WinXP webserveru běhěm speciálních úkazů (zatmění, přechody) pro přenos živého obrazu na web co možná nejjednodušším způsobem. Napsáno v Delphi5, konfigurovat možno jen pomocí nové kompilace jednoduchého zdrojáku.

 

live

 

Download

live.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2020