LamaGa

2005

Very simple and easy to use image viewing and navigation class written in PHP5. Needs only webserver, PHP and direcories with images and thumbnails. No upload support, designed just for viewing existing image directory structure. Captions for images are defined in special text file in each directory.

Velmi jednoduchá a snadno použitelná galerie pro zobrazování a navigaci napsaná v PHP5. Potřebuje pouze webserver, PHP a adresáře s obrázky a miniaturami. Nepodporuje nahrávání obrázků na server, je vytvořena po zobrazení již existující adresářové struktury. Popisky obrázků se definují ve speciálním textovém souboru v každém adresáři.

LamaGa

LamaGa download

LamaGa.zip

Demo

http://www.observatory.cz/akce/mae2007/galerie/index.php

mixlab page - © M.i.X 2008-2020