KODA

2012

Complex web application serving as main portal of czech chimneyclimbing community. Main features:

 • extensive catalogue of chimneys including basic data, history, comments, photo galleries, text descriptions
 • regional tables of chimneys (pregiony)
 • GIS integration - mapy.cz 
 • user 2do-lists
 • GPS receiver support
 • advanced search features
 • climbing community services (contacts, member database, access and privileges controll)
 • ascent database, rules checkout
 • extensive statistics

Coded on PHP5/MySQL platform. Object oriented architecture based on myEngine, 17000 source code lines.

Relativně rozsáhlá webová aplikace sloužící jako hlavní portál české komínářské komunity. Hlavní funkce jsou:

 • [ko]mínářská [da]tabáze, katalog komínů zahrnující základní data, historii, fotogalerii, texty
 • regionální tabulky komínů (pregiony)
 • GIS integraci se serverem mapy.cz, zobrazení komínů v mapách
 • uživatelské to-do seznamy
 • podpora/export dat pro GPS přijímače
 • pokročilé funkce pro vyhledávání
 • služby pro lezeckou komunitu (kontakty, databáze členů, řízení přístupu a práv)
 • databáze výstupů
 • rozsáhlé statistiky

Postaveno na platformě PHP5/MySQL. Striktně objektová architektura založená na myEngine, 17000 řádek zdrojového kódu.

Main page

Hlavní stránka

---
koda.kominari.cz

 

Screenshots

Links

KODA features / funkce KODA

version history / historie verzí

Source code

Zdrojáky

koda v2.52.zip

koda-db-structure.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2017