Jižní kotlič

2007

Video clip from "Jižní Kotlič" action when 10 freestylers clibed 12 chimneys 15-35 high during one night.

Video klip z akce "Jižní Kotlič" kdy 10 freestylerů vylezlo během jedné noci na 12 komínů 15-35m vysokých.

 

 

Originally the video was dedicated to " Zuzka, Eliška and others who want to join - but can't". The names had to be removed just after the release ... as a part of their "can't". In next few years both girls climbed more than 70 resp. 450 objects, so the ban was realy influencing ;)

Původně bylo video věnováno "Zuzce, Elišce a všem ostatním kdo se zůčastnit nemohli, ačkoli by chtěli". Jména musela být odstraněna těsně po vydání ... jako součást toho "že nemohly". V příštích letech děvčata vyšplhala na více jak 70 resp. 450 objektů, takže ten zákaz měl skutečně podstatný dopad ;)

mixlab page - © M.i.X 2008-2017