Hvězdářská ročenka
Hvězdářská ročenka

2012

"Hvězdářská ročenka" (=Czech astronomical almanach) is a key annual publication containing solar system bodies ephemerides and other astronomical data.

Contribution: (year 2011 issue) printed+digital edition concept; design and typography of the book; design, application engine coding and content of digital edition (CD+web), selected maps and graphs

Hvězdářská ročenka je klíčová publikace vydávaná s roční periodou. Obsahuje efemeridy těles sluneční soustavy a další astronomická data.

Příspěvek: (vydání pro rok 2011) koncepce tištěného a digitálního vydání; design a sazba knihy; design, naprogramování jádra aplikace a vytvoření obsahu digitální edice (CD+web), tvorba vybraných grafů a map

2011 cover

obálka ročníku 2011

Digital edition address

Adresa digitální edice

rocenka.observatory.cz

 

Printed page samples (typography)

Ukázky tiskových stran (typografie)

Digital edition framework features

 • web version + HTML offline version on CD
 • using PHP5+mySQL on server side, AJAX+Javascript on browser side
 • access controll and user management
  • based on PHP session model
  • utilising myEngine to handle database
  • three step access confirmation (registration, e-mail confirmation, issue unlocking)
 • content rendering
  • complex table and graph PHP/Javascript rendering engine
  • table (numeric) data stored in proprietary formats and coded to HTML on-the-fly
 • helper and visualisation modules
  • interpolartor - interpolates values between two date-specific lines of a table
  • geo - recomputes rise, set and transit of the object for given geographic coordinates
  • ecliView - displays given object position for given date in relation with ecliptic star map, the sun and the moon
  • skyView - dtto, whole-sky star map view
  • occult - recomputes occultation time for given geo coordinates

Ukázky apletů z digitální edice

Efemerida Měsíce
(falešná data!) - interpolátor, ecliView, skyView, geo

Efemerida planetky
(falešná data!) - interpolátor, ecliView, skyView

Tabulka zákrytů
(falešná data!) - occult

Digital edition applet samples

Moon ephemeride demo
(Fake numeric data!) - interpolator, ecliView, skyView, geo

Asteroid ephemeride demo
(Fake numeric data!) - interpolator, ecliView, skyView

Occultations table demo
(Fake numeric data!) - occult

Hlavní vlastnosti framework-u digitální edice

 • webová verze + offline verze na CD
 • používá PHP5+mySQL na straně serveru, AJAX+Javascript na straně browseru
 • řízení přístupu a správa uživatelských účtů
  • založena na modelu PHP-sessions
  • používá myEngine pro práci s databází
  • trojstupňové ověření přístupu (registrace, potvrzení e-mailu, odemčení ročníku)
 • zobrazování obsahu
  • komplení nástroj na rendering tabulek a grafů (napsán v PHP/Javascript)
  • tabulková (numerická) data uložena v proprietálních formátech a jsou převáděna do HTML v reálném čase (v okamžiku zobrazení)
 • pomocné a vizualizační moduly
  • interpolartor - interpoluje mezi dvěma řádky charakterizovanými datem (časem)
  • geo - přepočítá východ, západ a průchod tělesa pro dané geografické souřadnice
  • ecliView - zobrazí objekt na ekliptikální hvězdné mapě spolu se Sluncem a Měsícem
  • skyView - to samé na mapě celé oblohy
  • occult - přepočítá časy zákrytu pro dané geografické souřadnice

Ukázky digitální edice

Efemerida Měsíce (demo)
(Smyšlená číselná data!) - interpolator, ecliView, skyView, geo

Efemerida planetky (demo)
(Smyšlená číselná data!) - interpolator, ecliView, skyView

Tabulka zákrytů (demo)
(Smyšlená číselná data!) - occult

 

Content contributions

Příspěvky k obsahu

Map sample (Pluto)

Ukázka mapy (Pluto)

Visibility graph sample

Generated by VBS script using Corel - COM

Příklad grafu viditelnosti

Generováno VBS scriptem pomocí Corel - COM

Monthly planet positions map

Generated by VBS script using Corel - COM

Mapa viditelnosti planet pro daný měsíc

Generováno VBS scriptem pomocí Corel - COM

mixlab page - © M.i.X 2008-2017