Hledá se země
Hledá se země (Finding Earth)

2007

---

Half hour two part multimedia show about searching for extrasolar planets and live on them with rather unusual but logical outcome ;)
(graphics, sound, production)

Půlhodinový dvoudílný multimediální pořad o hledání extrasolárních planet a tamním životě s relativně nečekaným zato logickým vyústěním ;)
(grafika, zvuk, produkce)

Samples - silouhettes theatre

Ukázky - siluetové divadýlko

Samples - the Telescope

Ukázky - "Dalekohled"

sci-fi 3D animated visualisation of cosmic telescope array

sci-fi 3D animovaná vizualizace kosmického dalekohledového pole

 


Samples - ...

Ukázky - ...


mixlab page - © M.i.X 2008-2020