GPS Utilities

1999

Software for large waypoint file manipulations.

Features:

 • user defined text file format
 • waypoint+ and OziExp format support
 • automatic waypoint name generation
 • multipart name support and name indexing
 • coord format convertor
 • altitude unit convertor
 • rectangle, polygon and route filtering

Written in Delphi 5 (2000-2002).

Program pro manipulaci s velkými soubory waypointů.

Funkce:

 • uživatelsky definovaný formát textového souboru
 • podporované formáty waypoint+ a OziExp 
 • automatická tvorba názvu waypointu
 • ošetření víceslovných jmen a indexování
 • převod formátů souřadnic
 • převod jednotek výšky
 • filtrování přes obdélník, polygon a cestu

Napsáno v Delphi 5 (2000-2002).

Download GPS Utilities 1.2 (final)

gpsutilities1.1.zip

[manual]

Source code

Zdrojáky

gpsutilities[source].zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2017