etrex.webz.cz

2000

Web page about eTrex GPS receiver and early-GPS stuff. Contains unofficial firmware release implementing land touring (hiking) waypoint symbol set into eTrex. Created in 2000.

Stránka o GPS přijímači eTrex a souvisejících věcech. Obsahuje neoficiální verzi firmware pro eTrex implementující turistickou (pozemní) sadu waypointových symbolů. Vytvořeno v roce 2000.

 

etrex.webz.cz

LandRelease symbol table

 

Web

http://etrex.webz.cz/

eTrex LandRelease v1.2

LandRelease12.zip (source)

Archiv(e)

etrex.webz.cz.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2017