Diatéka

2002

Small and realy simple  image/video presentation app. Used for observatorie's Astrobus programme for year for performing astronomical lectures. The lecture has to be simply modified in minutes (seconds:) according to age, knowledge level and size of the target group. No special effects (like transitions) and no "page" structure needed - just images. 

The main ideas of implementation:

  • make a straight sequence of fullscreen images and video clips
  • make it as fast and easy as possible
  • run it as a presentation with rough navigation (fwd, back)
  • organize the picture/clip database (not used, from v2 removed)

Coded in Delphi 5 with DirectShow components. Uses *.ais image sequence format supported by early ACDSee.

Malá a opravdu jednoduchá aplikace pro prezentaci obrázků a videa. Používaná v rámci hvězdárenského programu Astrobus pro prezentaci astronomických přednášek. Přednášku bylo nutno měnit řádově za minuty (vteřiny:) podle věku, znalostí a velikosti cílové skupiny. Nebyly potřeba žádné speciální efekty (přechody) ani struktura "stránky" - pouze obrázky.

Hlavní myšlenky implementace:

  • vytvořit jednoduchou sekvenci fullscreen obrázků a video klipů
  • vytvořit ji co nejrychleji a nejjednodušeji (drag'n'drop, klávesové zkratky, preview)
  • spustit ji jako prezentaci s jednoduchou navigací (vpřed, vzad)
  • spravovat databázi obrázků/klipů (nepoužíváno, od v2 odstraněno)

Naprogramováno v Delphi 5 s DirectShow komponentami. Používá formát obrázkové sekvence *.ais podporované prvními verzemi ACDSee.

 

diateka

Download

diateka.zip

Zdrojáky

Source code

diateka-src.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2017