CZ Waypoint project

2002

Digitized map of Czech Republic - 25312 waypoints of settlements in the country. Done in 2000 when waypoint was the only one way how to customize view of personal outdoor GPS (ex. eTrex I. gen). The points were grabbed from the scanned maps 1:100 000 one by one, manual way. As a bonus, mountains and highway exits were added. The settlement waypoints were adjusted respecting "human" logic ... so the point is not anything in the *middle* of the town/village but it used to be the real central point: typicaly square or church.

Digitalizovaná mapa ČR - 25312 waypointů sídel v zemi. Vyrobeno v roce 2000 kdy waypoint byla jediná cesta jak si na obrazovce outdoorového GPS přijímače (eTrex I. gen) něco zobrazit. Body byly sejmuty manuálně po jednom ze scanovaných map 1:100 000. Jako bonus byly přidány hory a dálniční exity. Waypointy sídel byly voleny tak, aby odpovídaly "lidské" logice ... takže nejsou jen čímsi uvnitř vesnice/města, ale měly by být reálným centrem: typicky náměstí, náves nebo kostel.

 

 

Project web-page

Stránka projektu

http://czwaypoint.webz.cz/

Data download

czwaypoint.zip (XLS)

Web

CZWpp.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2020