Čtvrtstoletěnka / QUART

2002

 

Precomputed table of daily ephemerides of Sun, Moon and planets. Selected other data like time, sunsets/rises etc. Used in simulation applets, data serving web pages etc. where the database/table acces is easier then implementing math algorithms for astro calculations.

Avalilable in SQL, XML a XLS format.

Location-related data are fixed to Stefanik observatory (Prague) position (50°4'52.29"N, 14°23'53.59"E).

 

Tabulka předpočítaných denních efemerid Slunce, Měsíce a planet. Další vybrané údaje jako čas, východy/západy atd. Používaná v simulačních apletech, webových stránkách a jinde, kde je přístup do databáze/tabulky jednodušší než implementace algoritmů pro astronomické kalkulace.

K dispozici ve formátech SQL, XML a XLS.

Data závislá na poloze jsou vztažena k pozici Štefánikovy hvězdárny v Praze (50°4'52.29"N, 14°23'53.59"E).

Data ve čtvrtstoletěnce

 • datum
  • gregoriánské datum
  • juliánské datum
  • hvězdný čas o půlnoci
 • soumrak
  • občanský
  • nautický
  • astronomický
 • Slunce
  • vzdálenost od Země
  • RA, Dec
  • východ, průchod, západ
 • Měsíc
  • vzdálenost od Země
  • RA, Dec
  • východ, průchod, západ
  • fáze
  • magnituda
  • stáří
 • planety (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun + Pluto*)
  • vzdálenost od Země
  • vzdálenost od Slunce
  • RA, Dec
  • východ, průchod, západ
  • fáze **
  • magnituda

*/ Čtvrtstoletěnka byla počítána v roce 2002 kdy nebohý Pluto byl ještě planetou.
**/ Merkur + Venuše

Data in Quart

 • date
  • gregorian date
  • julian date
  • sidereal time at midnight
 • twilight
  • civil
  • nautical
  • astronomical
 • the Sun
  • distance from Earth
  • RA, Dec
  • rise, transit, set
 • the Moon
  • distance from Earth
  • RA, Dec
  • rise, transit, set
  • phase
  • magnitude
  • age
 • planets (Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun + Pluto*)
  • distance from Earth
  • distance from Sun
  • RA, Dec
  • rise, transit, set
  • phase **
  • magnitude

*/ Quart was computed in 2002 when the pure Pluto was still a planet.
**/ Mercury + Venus

quart

Soubory ke stažení

Files for download

quart.zip

Excel table.

Excelovská tabulka

XML.zip

XML files splited by month in XML/ directory. For use in Flash apps and remotely from webservers. Size of one file approx 30kb.

XML soubory rozdělené po měsíci v XML/ adresáři. Pro použití ve Flash aplikacích a vzdáleně ze serverů. Velikost jednoho souboru cca. 30kb.

SQL.zip

SQL file for import to MySQL database table.

SQL soubor pro import do tabulky MySQL.

Ctvrtstoletenka.zip

Source code.

Zdrojáky.

mixlab page - © M.i.X 2008-2020