ChP

2000

Concept of all-in-one exhibition kiosk for observatory's corridor. Combines online data, actual information (news), astronomy encyclopedia, interactive applets, image and video gallery. In use  2003-2007. Then replaced by distributed-kiosk model (touchEngine). Coded in HTML+JS+Flash.
Homepage design: Jan Škuta. Texts: various authors.

Koncept multifunkčního informačního kiosku pro výstavní chodbu hvězdárny. Kombinuje online data, aktuální informace, astronomickou encyklopedii, interaktivní aplety, galerii obrázků a videa. Používán v letech 2003-2007. Poté nahrazen distribuovanou verzí (touchEngine). Platforma HTML+JS+Flash.
Design úvodní stránky: Jan Škuta. Texty: různí autoři.

 

---

 

 

Archivní kopie obsahu

Archive content copy

česká verze / czech version

anglická verze / english version

mixlab page - © M.i.X 2008-2020