ChE

2002

ChE ([Ch]odící [E]ncyklopedie = walking encyclopedia) is set of HTML data processed and optimized for PDA off-line browsing. The data are digged from various complex (Czech) webpages, stripped from useless formating and graphics and translated to simple directory structure. Processed by Perl and PHP.

ChE (chodící encyklopedie) je sada HTML dat zpracovaná a optimalizovaná pro off-line prohlížení na PDA. Data jsou vytěžena z různých (komplexních) webových serverů, jsou z nich odstraněna přebytečná formátování a grafika a transformována do jednoduché adresářové struktury. Zpracováno pomocí Perlu a PHP.

kapesni.hrady.cz

(www.hrady.cz)

---

download

 

kapesni.hrady.sk

(www.hrady.sk)

---

download

 

kapesní kytky

(kvetenacr.cz)

---

download

 

kapesni.rybky

(rybicky.sweb.cz)

---

download

 

kapesní motýli

(motyli.kolas.cz)

---

download

 

agama@palm

(volny.cz/agama2000 - offline)

---

download

 

obloha.webzdrama

(obloha.webzdrama.cz - offline)

---

download

 

deepsky sketches

(www.jupiter-jp.net/~ike/index.htm - offline)

---

download

mixlab page - © M.i.X 2008-2020