Beep(player)

2003

Beep Player

Utility which plays MP3 music file and sends impulses for advancing the PP show. The show can play on the same machine (sends PageDn key) or remontely (sends 2byte command to serial port). The control file is simple text file, each line starts with time, command follows. After command you could write anything you want as notes.

Program co přehrává muziku (MP3) a zároveň posílá synchronizační příkazy pro posun PP prezentace. Show může běžet z jednoho počítače (simuluje stisk klávesy PageDn) nebo vzdáleně (posílá 2-znakový příkaz po sériové lince). Řídící soubor je obyčejný texťák kde je na každém řádku čas a příkaz. Po příkazu může být cokoli coby poznámka.

 

beep player

 

Beeper

Program for designing (beeping) the *.prg files. You can record "beeps" and interactively control the PP show flow.

Program pro vytváření (napískávání) *.prg souborů. Umožňuje interaktivně nahrávat synhronizační body a řídit PP chod prezentace.

beeper

Demo

Player with some demo data. For free and easy use. Just replace files with your content and save filenames.

Přehrávač s demo daty. Volně k použití, stačí vyměnit obsah za vlastní při zachování jmen souborů.

 

beep.zip


mixlab page - © M.i.X 2008-2020