Astro applety
Astro applets

2003

Astro-applets was made for interactive kiosk(s) on Stefanik observatory exhibition. Made in Flash MX visualy serving actual data about celestial objects. Data are day based, computed from XML version of QUART and simply interpolated.  The focus is on easy control and  visual output, accuracy of data in the second line.

Data are computed for years 2000-2025. Data depending on geographical coordinates are related to Stefanik observatory (Prague). Applets are designed for work on LAN (exhibition) so they estimate to read Central european time from computer clock.

Astronomické aplety vyrobené pro interaktivní kiosky na stálé výstavě Štefánikovy hvězdárny. Vyrobeny ve Flash-i MX vizualizují aktuální data o nebeských tělesech. Data jsou získávána z XML verze čtvrtstoletěnky na denní bázi (zbytek jednoduché interpolace). Důraz je kladen na maximálně vizuální výstup a snadné ovládání, přesnos až na druhém místě. Jedná se o orientační údaje.

Data jsou počítána pro období 2000 - 2025. Údaje závislé na poloze jsou vztaženy ke Štefánikově hvězdárně. Jelikož se jedná o applety primárně vytvořené pro provoz na lokální síti ... předpokládá se, že na počítači běží středoevropský čas.

 

the Sun

Rise, transit, set, twilights (civil, nautical, astronomical)

Slunce

Východ, průchod, západ, soumraky (občanský, nautický, astronomický)

---

demo (cz)

demo (en)

 

the Moon

Rise, transit, set, phase, age, phase image, position on star map, RA, Dec

Měsíc

východ, průchod, západ, fáze, stáří, obrázek fáze, poloha na hvězdné mapě, RA, Dec

---

demo (cz)

demo (en)

 

Planets

Rise, transit, set, magnitude, position on star map, RA, Dec

Planety

východ, průchod, západ, magnituda, poloha na hvězdné mapě, RA, Dec

---

demo (cz)

demo (en)

 

Solar system roadmap

Zoomable map of Solar system. Real positions of planets. Distances from Sun and Earth.

Automapa Sluneční soustavy

Mapa Sluneční soustavy s plynulou změnou měřítka. Pozice planet, vzdálenosti od Slunce a Země.

---

demo (cz)

demo (en)

 

Sidereal time

Animated description of sidereal time meaning and function. Realtime sidereal time clock in comparsion with solar time.

Hvězdný čas

Animovaný výklad významu a funkce hvězdného času. Reálné hodiny hvězdného času v porovnání se slunečním.

---

demo (cz)

demo (en)

 

---

demo (cz)

demo (en)

 

 

Live sky map

Interactive live sky map with position of main constellations, Sun, Moon and Planets.

Otáčivá mapa

Interaktivní otáčivá mapa oblohy s pozicemi hlavních souhvězdí, Sluncem, Měsícem a planetami.

---

demo (cz)

demo (en)

 

 

Download

applets.zip

 

Source code

Zdrojáky

applets-src.zip

 

mixlab page - © M.i.X 2008-2017