Astreet

2008

Streetart video combining foam and sticker action with astronomy influence. Made as contribution for multiastronomy.org art'n'science joint held on the Observatory December 2008.

Streetartové video kombinující polystyrenové objekty a stickerky s vlivem astronomie. Vyrobeno jako příspěvek pro multiastronomy.org umělecko-vědecké setkání na Hvězdárně v prosinci 2008.

 

 

natočeno a vyrobeno v prosinci 2009 - hudba: Deep Dive Corp

captured and produced: November 2009 - music: Deep Dive Corp.

mixlab page - © M.i.X 2008-2017