Almanax CZ

2001

Printable output of "CZ waypoint" project - >30k waypoint database of Czech Republic villages, towns and cities with WGS84 coordinates. Used in elder times of GPS outdoor nafigation when digital map was a unreachable luxury and the capacity of 500 waypoints was not enough :)

Tisknutelná podoba "CZ waypoint" projektu - >30k databáze českých sídel spolu s jejich WGS84 souřadnicemi. Používáno v dřevních dobách GPS navigace kdy digitální mapa byla nedosažitelným luxusem a kapacita 500 waypointů v přístroji zdaleka nestačila.

AlmanaxCZ.doc

mixlab page - © M.i.X 2008-2020