(Věci) mezi nebem a Zemí
(Things) between heavens and Earth

2007

(exhibition production, promo, photos)

(produkce výstavy, promo, fotky)

---

World first exhibition of prekiontric (chimney climbing) art photography. Mostly night, long-exposure shots of chimneys, climbers and industrial architecture from unusual points of view. Held January-March 2007 in "Čajovna v Síti" (www.ecajovna.cz). Special web-version persists.

První světová výstava prekiontrické (komínolezecké) umělecké fotografie. Především noční dlouhoexpoziční snímky komínů, lezců a industriální architektury z neobvyklých úhlů pohledu. Konaná od ledna do března 2007 v Čajovně v Síti (www.ecajovna.cz). Speciální webová verze přetrvává.

 

Leták

Flyer

 

 

Photo contributions

Fotografické příspěvky

 

Web version

Webová verze

---
mixlab.observatory.cz/mnz

mixlab page - © M.i.X 2008-2017